מטבע עתיק פרוטת האלמנה 0מטבע עתיק פרוטת האלמנה 0

פרוטת האלמנה
פרוטה של אלכסנדר ינאי

יהונתן הכהן הגדול היה ידוע גם בשם אלכסנדר ינאי וחי מ 104- עד 76 לפנה"ס. ינאי שימש גם ככהן גדול וגם כמלך,
למורת רוחם של חברי הסנהדרין שתמכו בהפרדת הרשויות.
הוא לקח לאישה את שלומציון המלכה, וגדול הדור באותה תקופה, שמעון בן שטח, הפך להיות גיסו. ינאי שלט ביד
רמה, הרחיב את גבולות הממלכה ובנה בניינים ציבוריים ופרטיים לרוב. שרידים ארכיאולוגיים רבים נותרו מתקופת מלכותו.
אלכסנדר ינאי, כמו שאר מלכי החשמונאים, הטביע את המטבעות היהודים העצמאיים הראשונים, בעיקר מטבעות
ברונזה בעריכים קטנים. אחד המטבעות הנפוצים של ינאי נושא מצד אחד הכתובת "יהונתן המלך" בכתב עברי עתיק
בין קרני כוכב שמש ומצד השני, עוגן בתוך עיגול.
יש להניח שהמטבעות היהודים מתקופת החשמונאים, כולל הפרוטות של אלכסנדר ינאי, הינם בין אלה שכונו "פרוטת
האלמנה" והפכו לסמל של צדקה במסורת הנוצרית.
במטבע זה מופיע בצידו האחד כוכב מתומן מוקף בנזר. בין קרני הכוכב, כתובת בכתב עברי עתיק: "יהונתן המלך". הנזר
מסמל את כתר המלכות )יש לזכור שרוב המלכים היהודיים נמנעו מלהטביע מטבעות עם דיוקנם בשל האיסור "לא
תעשה לך פסל וכל תמונה" שמות, כ' 4(. בצידו השני הוטבע עוגן הפוך ומסביבו כתובת ביוונית שתרגומה "אלכסנדר המלך".
העוגן מציין את כיבוש ערי החוף על ידי אלכסנדר ינאי וסיפוחן לממלכה החשמונאית, בנוסף, מהווה העוגן סמל
יוקרתי של השושלת המלכותית הסלוואקית, אותו היה נוח לאלכסנדר ינאי לאמץ.
המטבע הוטבע בירושלים לקראת סוף מלכותו של אלכסנדר ינאי.

המטבע באיכות VF

 

accessibility

/?section=453 אנא המתן 44562 /?section=500 מספר כסף וירטולי יכול להכיל מספרים בלבד קופון פג תוקף או לא תקין קופון נוצל במלואו קוד קופון לא חוקי קופון זה דורש עגלה בשווי גבוה יותר = שדות חובה הקופון נמצא מוודא סכומים